• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 6 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 6, стp.     

    Стаття

Бутабіа-Черетіа Б.1, Будьеда Т.2

1 Laboratoire de Probabilités et Statistiques (LaPS), Université Badji-Mokhtar, Faculté de Médecine d’Annaba
(Annaba, Algérie; e-mail: bboutheina@hotmail.com)
2 Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des Sciences, Université de Jijel
(Algérie; e-mail: boudjedaa@gmail.com)

Матриця розсіяння в теорії ДКП. Випадок бар’єрного потенціалу

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Побудована псевдоунiтарна матриця розсiювання для Дуффiн–Кеммер–Петi (ДКП) частинок, що взаємодiють за допомогою бар’єрного потенцiалу.

Ключові слова: ДКП рівняння, бар’єрний потенціал, коефіцієнт пропускання, коефіцієнт відбивання, матриця розсіяння.