• Українська
  • English

< | >

Список № 5 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 5, стp. 473-478    

    Стаття

Гомонай Г.М., Гутич Ю.І., Гомонай О.І.

Iнститут електронної фiзики НАН України
(Вул. Унiверситетська, 21, Ужгород 88017; e-mail: annagomonai@rambler.ru)

Абсолютні перерізи s- і d-іонізації іона In+ при зіткненнях з повільними електронами

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Спектроскопiчним методом в умовах пучкiв iонiв та повiльних електронiв, що перетинаються пiд кутом 90°, дослiджено ефективнi перерiзи s- i d-iонiзацiї iона In+. Описано методику визначення абсолютних величин парцiальних перерiзiв iонiзацiї iонiв електронним ударом. Визначено абсолютнi перерiзи s- i d-iонiзацiї iона In+ електронним ударом, якi при енергiї електронiв 100 еВ дорiвнюють 2,1 ·10−17 см2 та 5,2 ·10−17 см2, вiдповiдно. Отриманi данi свiдчать про важливу роль процесу збудження-автоiонiзацiї, який дає суттєвий внесок у перерiз iонiзацiї iонiв електронним ударом.

Ключові слова: iндiй, електрон-iоннi зiткнення, iонiзацiя зi збудженням, парцiальнi перерiзи iонiзацiї, збудження-автоiонiзацiя.