• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 5 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 5, стp. 461-472    

    Стаття

Костюков В.В.1, Милосердова Ю.Г.1, Шрам О.А.1, Рубінсон М.А.1, Євстигнєєв М.П.1,2

1 Севастопольский национальный технический университет (Ул. Университетская, 33, Севастополь 99053) 2 Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Ул. Победы, 85, Белгород 308015, Россия)

Енергетика димеризації лігандів, що зв'язуються в малий жолобок ДНК

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Російський

Абстракт: Методами молекулярного моделювання виконано енергетичний аналiз димеризацiї у водному розчинi семи рiзних за структурою бiологiчно-активних лекситропсинiв. Показано, що основна стабiлiзацiя димерiв вiдбувається за рахунок гiдрофобних i мiжмолекулярних ван-дер-ваальсовських взаємодiй. Останнi зумовленi в основному енергетично вигiдними контактами мiж ароматичними кiльцями молекул, а також кiлець з пептидними групами. Електростатичнi взаємодiї, незважаючи на значнi дипольнi моменти молекул, вельми слабкi i дестабiлiзують комплекс в силу невигiдного взаємного розташування молекулярних диполiв. Ентропiйнi фактори i дегiдратацiя також перешкоджають димеризацiї.

Ключові слова: лекситропсини, димер, пептидна група, ароматичне кільце, енергетичні вклади.