• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 5
Атоми і молекули

1
Енергетика димеризації лігандів, що зв'язуються в малий жолобок ДНК
Костюков В.В., Милосердова Ю.Г., Шрам О.А., Рубінсон М.А., Євстигнєєв М.П.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.461-472

2
Абсолютні перерізи s- і d-іонізації іона In+ при зіткненнях з повільними електронами
Гомонай Г.М., Гутич Ю.І., Гомонай О.І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.473-478
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Ефект іонного впорядкування в експериментах по електропровідності водних розчинів ДНК
Любиш О.О., Алєксєєв О.М., Ткачов С.Ю., Перепелиця С.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.479-486
Тверде тіло

4
Модель для dx2 – y2 надпровідності в сильнокорельованій ферміонній системі
Бар’яхтар І.В., Назаренко О.Б.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.487-494

5
Взаємодія терагерцової електромагнітної хвилі з плазмонною системою “металічна ґратка–електронний 2D-газ”. Аналіз особливостей ближнього поля
Лящук Ю.М., Коротєєв В.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.495-504

6
Вплив анізотропних механізмів розсіяння на поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячих електронів
Томчук П.М., Бондар В.М., Левшин О.Є.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.505-514

7
Енергетичний спектр і діаграми стану одновимірного іонного провідника
Стеців Р.Я., Стасюк І.В., Воробйов О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.515-522
Наносистеми

8
Спектральний аналіз поляризаційних характеристик поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірній плівці золота
Максименко Л.С., Матяш І.Є., Міщук О.М., Руденко С.П., Сердега Б.К., Стеценко М.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.523-530

9
Варіаційний метод обчислення критичної відстані в задачі двох кулонівських центрів у графені
Соболь О.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.531-540

10
Дипольно-обмінні спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці
Горобець Ю.І., Куліш В.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.541-546
 Астрофізика і космологія

11
Розподіл потенціалу скалярного поля для “розмазаної” замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0
Леляков О.П., Карпенко А.С., Бабаджан Р.-Д.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.547-554
Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

12
До 80-річчя від дня народження професора В.І. Лендьєла (1934–2000 рр.)
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 5, cтp.555-556