• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 3, стp.     

    Стаття

Кузнецов Д., Мягченко Ю.

Department of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03022, Ukraine; e-mail: Kuznetsov.D@ukr.net)

Спектри збудження синглетного кисню і фотолюмінесценція метілфеофорбіду-а

Розділ:
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено кореляцiю мiж iнтенсивнiстю фотолюмiнесценцiї барвника-сенсибiлiзатора метiлфеофорбiду-а (MPP-a) i ефективнiстю генерацiї синглетного кисню (1O2). Спектр збудження емiсiї 1O2 при 1270 нм має одну сильну смугу, при 403 нм збiгається зi смугою Соре MPP-a i тiльки слабкий пiк при 667 нм практично збiгається з самою iнтенсивною смугою спектра збудження MPP-a. Тому вибiр довжини хвилi збудження для ефективної генерацiї 1O2 повинен бути заснований на прямих вимiрах спектра збудження сенсибiлiзованої емiсiї 1O2.

Ключові слова: синглетний кисень, photodynamic therapy, photosensitization, барвник-сенсибiлiзатор, метiлфеофорбiд-а.