• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 2 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 2, стp.     

    Стаття

Митропольський І.Є., Кузьма В.В., Дробнич В.Г., Поп С.С.

Ужгородський нацiональний унiверситет
(Вул. Волошина, 54, Ужгород 88000; e-mail: mitropolija@mail.ru)

Перспективні оптичні методи щодо визначення вмісту важких металів у ґрунтах і поверхневих водах

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Надано теоретичну i апаратурну реалiзацiю методiв iон-фотонної спектроскопiї та допплерiвської томографiї для здiйснення аналiзу складових навколишнього середовища на вмiст важких металiв (Cd, Cu, Pb, Zn). Визначено основнi кiлькiснi характеристики методiв, якi вказують на їх високу концентрацiйну чутливiсть до важких металiв. Адаптований до задач екологiчного монiторингу метод допплерiвської томографiї з лазерним збудженням вiдкриває можливiсть безеталонного елементного аналiзу мiкродомiшок.

Ключові слова: iон-фотонна спектроскопiя, лазерне збудження, допплерiвська томографiя, важкi метали.