• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 12, стp. 1168-1176    

    Стаття

Неймаш В.Б.1, Гуща О.O.1,2, Шепелявий П.Є.3, Юхимчук В.О.3, Данько В.А.3, Мельник В.В.4, Кузьмич A.Г.4

1 Iнститут фiзики, НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: neimash@gmail.com)
2 NuPortSoft
(21 Nopalitos Way, Aliso Viejo, CA 92656, USA)
3 Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 45, Київ 03028)
4 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601)

Механізм індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методами оже-спектроскопiї, електронної мiкроскопiї та комбiнацiйного розсiювання свiтла експериментально дослiджено формування нанокристалiв Si в плiвкових структурах аморфний Si–металеве Sn. Результати проаналiзованi в сукупностi з недавнiми даними про кристалiзацiю аморфного Si, легованого оловом. Запропоновано механiзм трансформацiї кремнiю iз аморфного у нанокристалiчний стан у евтектичному шарi на iнтерфейсi Si–Sn. Суть механiзму полягає у циклiчному повтореннi процесiв утворення i розпаду розчину Si у Sn. Розглянуто прикладний аспект використання цього механiзму у виробництвi плiвкового нанокремнiю для сонячних елементiв.

Ключові слова: кремнiй, нанокристали, тонкi плiвки, iндукована металом кристалiзацiя, олово, cонячний елемент