• Українська
  • English

< | >

Список № 12 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 12, стp. 1149-1154    

    Стаття

Мамута О.Д.1, Войцехович В.С.1, Качалова Н.М.1, Головко Л.Ф.2, Ганул В.Л.3, Зайцев С.Л.3, Кравченко О.М.4

1 Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028)
2 НТУ України “Київський полiтехнiчний iнститут”
(Просп. Перемоги, 37, Київ 03056)
3 Нацiональний iнститут раку МОЗ України
(Вул. Ломоносова, 33/43, Київ 03022)
4 Iнститут епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. Громашевського НАМН України
(Вул. М. Амосова, 5, Київ 03680)

Особливості впливу неперервного та імпульсного лазерного випромінювання на оптичні та теплофізичні характеристики біологічних тканин

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Створено експериментальну установку для дослiдження особливостей оптичних та теплофiзичних характеристик бiологiчних тканин пiд дiєю неперервного та iмпульсного (фемтосекундного) лазерного випромiнювання. Отриманi результати є передумовою для створення комплексного пiдходу, що дасть змогу оцiнити вплив та розрахувати дози лазерного опромiнення при проведеннi сеансiв лазерної терапiї, а також дозволить виявляти патологiї тканин та визначати їх чiткi межi вже на раннiх стадiях розвитку, що є вкрай необхiдним як в дiагностичних цiлях, так i при необхiдностi хiрургiчного втручання.

Ключові слова: лазерна дiагностика, фемтосекундний лазер, люмiнесцентна дiагностика, оптичнi характеристики бiотканин.