• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 12 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 12, стp.1133-1148     

    Стаття

Пасічний А.1, Пригодюк О.2

1 Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: apasichny@kinr.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка

Кулонівські резонанси, квазіреальні фотони і феномен дипольного гігантського резонансу

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Український

Абстракт: В рамках оболонкової моделi ядер вивченi рiзноманiтнi аспекти впливу квазiреальних фотонiв та кулонiвських резонансiв на динамiку електродезiнтеграцiї ядер при непружному розсiяннi електронiв високих енергiй. Деякi особливостi чисельних методiв, що використовуються для вивчення перерiзiв електророзщеплення атомних ядер електронами високих енергiй, також представленi в данiй роботi.

Ключові слова:  кулонiвський резонанс, квазiреальнi фотони, феномен дипольного гiгантського резонансу.