• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 11, стp. 1060-1064    

    Стаття

Фролов П.О.1, Шебеко О.В.2

1 Institute of Electrophysics and Radiation Technologies, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(28, Chernyshevskyi Str., P.O. Box 8812, Kharkiv 61002, Ukraine; e-mail: frolovpa@mail.ru)
2 Institute for Theoretical Physics, National Research Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”
(1, Akademichna Str., Kharkiv 61108, Ukraine)

 Перенормування маси та релятивістська інваріантність в квантовій теорії поля

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Починаючи з миттєвої форми релятивiстської квантової динамiки для системи взаємодiючих полiв, де серед десяти генераторiв групи Пуанкаре тiльки гамiльтонiан та оператори бустiв несуть взаємодiї, ми пропонуємо конструктивний спосiб забезпечення релятивiстської iнварiантностi в квантовiй теорiї з форм-факторами в iмпульсному просторi. Наш пiдхiд заснований на можливостi вiдокремити в первиннiй густинi взаємодiї HI частину, яка є Лоренцскаляром. Слiд пiдкреслити, що, якщо виходити з внеску другого порядку H(2)nsc = 0, то релятивiстська iнварiантнiсть порушувалася б з самого початку через очевидну невiдповiднiсть мiж комутацiйними спiввiдношеннями алгебри Пуанкаре.

Ключові слова: mass renormalization, релятивiстська iнварiантность, квантова теорiя поля.