• Українська
  • English

< | >

Список № 11 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 11, стp. 1051-1059    

    Стаття

Олійниченко Д.Р.1,2, Сагун В.В.1, Іваницький О.І.1, Бугаєв К.О.1

1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Scs. of Ukraine
(14b, Metrolohichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: dimafopf@gmail.com,v_sagun@ukr.net, a_iv_@ukr.net, bugaev@th.physik.uni-frankfurt.de)
2 FIAS, Goethe-University, Frankfurt
(1, Ruth-Moufang Str., Frankfurt am Main 60438, Germany)

Відокремлений хімічний фрізаут дивних частинок із законами збереження

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розглянуто модель адронного резонансного газу iз двома фрiзаутами, що пов’язанi мiж собою законами збереження. Наведено аргументи на користь того, що хiмiчний фрiзаут дивних адронiв має вiдбуватися ранiше, анiж хiмiчний фрiзаут недивних адронiв. За допомогою представленої моделi виконано високоякiсний фiт адронних множинностей, вимiряних у зiткненнях важких iонiв при енергiях зiткнення в системi центра мас вiд 2,7 до 200 ГеВ. Ґрунтуючись на успiху даного пiдходу, нами запропоновано спосiб радикального вдосконалення моделi адронного резонансного газу. Для цього ми пропонуємо визначати адроннi реакцiї, якi припиняються ранiше або пiзнiше, анiж бiльшiсть iнших реакцiй (для рiзних енергiй зiткнень вони можуть бути рiзними), та розглядати для цих реакцiй вiдокремленi фрiзаути.

Ключові слова: Hadron Resonance Gas Model with the multicomponent hard-core repulsion, hadron multiplicity ratios, chemical freeze-out, Strangeness Horn, strange hadrons.