• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 11 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 11, стp. 1043-1050    

    Стаття

Сагун В.В.1, Олійниченко Д.Р.1,2, Бугаєв К.О.1, Клєйманс Ж.3, Іваницький О.І.1, Мішустін І.М.2,4, Ніконов Є.Г.5

1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(14b, Metrolohichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: v_sagun@ukr.net,
bugaev@th.physik.uni-frankfurt.de, a_iv_@ukr.net )
2 FIAS,Goethe-University
(1, Ruth-Moufang Str., Frankfurt am Main 60438, Germany; e-mail: dimafopf@gmail.com,
mishustin@fias.uni-frankfurt.de)
3 Department of Physics, University of Cape Town
(Rondebosch 7701, South Africa; e-mail: jean.cleymans@uct.ac.za)
4 Kurchatov Institute, Russian Research Center
(Kurchatov Sqr., Moscow 123182, Russia)
5 Laboratory for Information Technologies, JINR
(Dubna 141980, Russia; e-mail: e.nikonov@jinr.ru)

Підсилення дивності в адронному хімічному фрізауті

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: На основi реалiстичної версiї моделi адронного резонансного газу дослiджено хiмiчний фрiзаут адронiв, утворених у зiткненнях ядер при високих енергiях. Хiмiчна нерiвновага дивних частинок враховується за допомогою введення γs фактора, який дозволяє здiйснити високоякiсний фiт вiдношень адронних множинностей, вимiряних в iнтервалi енергiй вiд найнижчих енергiй AGS до найвищих енергiй RHIC, iз X2/dof ≃ 63,5/55 ≃ 1,15. На вiдмiну вiд попереднiх результатiв, при низьких енергiях ми спостерiгаємо посилення дивностi, а не її пригнiчення. Крiм того, за допомогою проведеного фiтування параметра γвдалося досягнути найякiснiшого опису Пiка Дивностi iз X2/dof = 3,3/14. Вперше вдалося вiдтворити найвищу точку Пiка Дивностi, що робить теоретичний Пiк настiльки ж гострим, як i експериментальний. Проте, проведене фiтування γне призвело до суттєвого покращення опису мультидивних барiонiв та антибарiонiв. Тому, видиме вiдхилення мультидивних барiонiв та антибарiонiв вiд хiмiчної рiвноваги вимагає додаткового пояснення.

Ключові слова: хiмiчний фрiзаут, γs фактор, Пiк Дивностi, адронні множинності.