• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 11
Поля та елементарні частинки

1
Підсилення дивності в адронному хімічному фрізауті
Сагун В.В., Олійниченко Д.Р., Бугаєв К.О., Клєйманс Ж., Іваницький О.І., Мішустін І.М., Ніконов Є.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1043-1050

2
Відокремлений хімічний фрізаут дивних частинок із законами збереження
Олійниченко Д.Р., Сагун В.В., Іваницький О.І., Бугаєв К.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1051-1059
Ядра та ядерні реакції

3
Перенормування маси та релятивістська інваріантність в квантовій теорії поля
Фролов П.О., Шебеко О.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1060-1064

4
Спектр зв’язаних станів ядра 10B у трикластерній мікроскопічній моделі
Нестеров О.В., Василевський В.С., Коваленко Т.П.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1065-1077
Тверде тіло

5
Структурні перетворення в кристалах Tl4HgI6 та Tl4CdI6, про що свідчать діелектричні властивості та провідність
Франів В.А., Чапля З., Дацко С., Франів A.В., Кушнір O.С.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1078-1082

6
Використання магнітооптичних кристалів для реєстрації механічних напружень
Лінчевський І.В., Шевченко Т.І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1083-1087

7
Застосування методів квантової теорії поля до розробки трансляційно-інваріантної теорії полярона та біполярона
Каширіна Н.І.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1088-1092

8
Вплив телуру на деградаційну стійкість кристалів напівізолюючого арсеніду галію
Клюй М.І., Ліптуга А.І., Лозінський В.Б., Оксанич А.П., Притчин С.Е., Фомовський Ф.В., Юхимчук В.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1093-1097
Наносистеми

9
Вплив електрон-деформаційних ефектів на електронну структуру квантових точок у напружених наногетероструктурах
Пелещак Р.М., Кулик Н.Я.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1098-1106
Загальні питання теоретичної фізики

10
Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле
Маркович Б.М., Задворняк І.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1107-1113
Астрофізика і космологія

11
Динаміка пробної нуль-струни, без обертання, в гравітаційному полі “розмазаної” замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0
Леляков О.П., Карпенко А.С., Бабаджан Р.-Д.О.
УФЖ 2014, Том. 59, № 11, стp.1114-1125