• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 10, стp. 951-958    

   

Паскалуца В.1, Горкавенко В.2, Вільчинський С.2

1 Cluster of Excellence PRISMA, Institut f¨ur Kernphysik
(Johannes Gutenberg-Universit¨at Mainz, D-55128 Mainz, Germany)
2 Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(2, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03022, Ukraine)

Внесок ефектів запізнювання до повної енергії розщеплення воднеподібних атомів

Автори відкликають цю статтю, як таку, що утримує помилковий фізичний результат. 

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Ми показали, що розбiжнiсть результатiв PSI та CODATA з високоточного експериментального вимiру зарядового радiуса протона може бути пояснена в рамках квантової електродинамiки, а саме завдяки врахуванню внеску ефектiв запiзнювання до повної енергiї розщеплення. Розрахований нами внесок становить ∼0,3 меВ, що є дуже близьким до значення 0,31 меВ, на яке вiдрiзняються результати вимiрювання зарядового радiуса протона PSI та CODATA.

Ключові слова: ефект запiзнювання, енергiя розщеплення, зарядовий радiус протона.