• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 10 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 10, стp. 947-950    

    Стаття

Негляд В.В.1, Обіход Т.В.2

1 Київський Нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка
(Просп. Акад. Глушкова, 6, Київ 03127)
2 Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Проспект науки, 47, Київ 03068; e-mail: obikhod@kinr.kiev.ua)

 

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Пошук суперсиметрiї здiйснюється в рамках Мiнiмальної Суперсиметричної Стандартної Моделi. За допомогою комп’ютерних програм SOFTSUSY i PROSPINO розрахованi спектри мас i перерiзи утворення суперчастинок. Такi результати є важливими для пошукiв нової фiзики на Великому адронному колайдерi.

Ключові слова: Мiнiмальна Суперсиметрична Стандартна Модель, спектр мас, перерiз утворення суперчастинок