• Українська
  • English
 
УФЖ 2014, Том. 59, № 10
Поля та елементарні частинки

1
Пошуки суперсиметрії на великому адронному колайдері
Негляд В.В., Обіход Т.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, cтp.947-950
Атоми і молекули

2

Автори відкликають цю статтю, як таку, що утримує помилковий фізичний результат. 

Внесок ефектів запізнювання до повної енергії розщеплення воднеподібних атомів
Паскалуца В., Горкавенко В., Вільчинський С.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, cтp.951-958
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Оптоелектронні властивості в гідрогенізованих тонких плівках a-Si1–xGex:H (x = 0–1), отриманих плазмохімічним осадженням
Наджафов Б.А., Дадашова В.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, cтp.959-966

4
Спектр та оптична контрастність оксидованого гребінчатого кремнієвого фотонного кристала
Глушко Є.Я.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, cтр.967-971

5
Модулятор світла на магнітооптичному кристалі в складі біморфної структури у режимі магнітомеханічних коливань
Лінчевський І.В., Петріщєв О.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.972-979
Плазма і гази

6
Область допустимих значень температури, чисел Маха і питомого вмісту водню в газовій суміші можливого існування нормальної сферичної детонації
Полатайко М.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.980-988
М'яка речовина

7
Вплив зневоднення на внутрішній тиск у клітинах
Забашта Ю.Ф., Свечнікова О.С., Северилов С.В.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.989-992
Тверде тіло

8
Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Надплинна фаза
Стасюк І.В., Величко O.B., Дулепа І.Р.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.993-1000

9
Стійкість магнітних нанодротів по відношенню до спін-поляризованого струму
Кравчук В.П.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, p.1001-1006

10
Вплив магнітопружної взаємодії на перший поперечний звук в феромагнетику кубічної симетрії в околі мартенситного перетворення
Данилевич О.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.1007-1012

11
Дослідження дифузійних процесів в порошкових матеріалах і їх роль у формуванні структури
Гапонова О.П., Колосюк А.Г.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.1013-1019

12
Розрахунок та експериментальне дослідження сили втягування магнітних пружин двох типів
Цивіліцин В.Ю., Мільман Ю.В., Гончарук В.А., Бондар І.Б.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.1020-1025
Наносистеми

13
Формування і оптичні властивості металічних наночастинок Ag в боратному склі Li2B4O7−Gd2O3−Ag2O
Адамів В.Т., Болеста І.М., Бурак Я.В., Гамерник Р.В., Дутка Р.М., Карбовник І.Д., Перів М.В., Теслюк І.М.
УФЖ 2014, Том. 59, № 10, стp.1026-1036