• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 80-87    

    Стаття

Литовченко В.Г., Курчак А.І., Стріха М.В.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: maksym_strikha@hotmail.com)

Анізотропія провідності двошарового графену при відносному зміщенні його шарів

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У рамках методу сильного зв’язку дослiджено трансформацiю зонного спектра двошарового графену (ДГ) зi зсунутими один щодо одного графеновими шарами. Показано, що в усьому дiапазонi експериментально актуальних значень зсуву ДГ залишається матерiалом з нульовою забороненою зоною, однак розташування точок дотикання зони провiдностi i валентної зони при цьому суттєво залежить вiд напрямку зсуву площин одна щодо одної. Наслiдком зсуву є поява суттєвої анiзотропiї зон, яка, в свою чергу, приводить до суттєвої (порядку 10–20%) анiзотропiї провiдностi ДГ. Обговорено можливе застосування такої анiзотропiї в чутливих сенсорах механiчних напружень та для генерацiї в анiзотропному багатодолинному ДГ суто долинного струму за умови рiвностi нулевi середнього електронного спiну й електронного струму.

Ключові слова: двошаровий графен, анiзотропiя провiдностi, долинний струм.