• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 38-49    

    Стаття

Бабіч А.В.

Zaporizhzhya National Technical University
(64, Zhukovskii Str., Zaporizhzhya 60063, Ukraine; e-mail: andrei_babich@mail.ru)

Про роботу виходу і висоту бар’єра Шотткі металевих наноплівок в діелектричному конфайнменті

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Запропоновано метод самоузгоджених обчислень характеристик металевої плiвки в дiелектриках. У межах модифiкованого методу Кона–Шема i моделi стабiльного желе розглянуто найцiкавiший випадок асиметричних метал-дiелектричних сандвiчiв, для яких дiелектрики рiзнi по обидвi сторони плiвки. Для полi- i монокристалiчних плiвок Na, Al i Pb, помiщених у пасивнi iзолятори, обчислено спектр, роботу виходу електронiв i поверхневу енергiю. Дiелектричне оточення в цiлому приводить до зменшення як роботи виходу електронiв, так i поверхневої енергiї. Виявлено, що змiна роботи виходу визначається середньоарифметичним значенням дiелектричних констант по обидвi сторони плiвки. У самоузгодженiй процедурi як параметр було введено положення зони провiдностi дiелектрика. З урахуванням сил зображення було виконано обчислення для наноплiвок алюмiнiю з iдеальними iнтерфейсами вакуум/Al(111)/SiO2, вакуум/Al(111)/Al2O3 i сандвiча SiO2/Al(111)/Al2O3. В результатi було розраховано профiлi ефективних потенцiалiв i висоти бар’єрiв Шоттки.

Ключові слова: metal nanofilm, dielectric, work function, surface energy, Schottky barrier height.