• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 9-16      

    Стаття

Комишан П.М., Охріменко Б.А., Яблочкова К.С.

Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Kyiv, Ukraine; e-mail: baohrimenko@gmail.com, yablochkova@gmail.com)

Вплив деформації молекули NH3 на девіацію хімічного зв’язку N−H

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Отримана додаткова iнформацiя про силову матрицi молекули амiаку пiд час дослiдження впливу деформацiї молекули на девiацiю хiмiчного зв’язку. Оцiнено константи пружностi центральних сил, що дiють мiж хiмiчно незв’язаними атомами водню, якими зазвичай нехтують в моделi валентно-силового поля. Деформацiя молекули супроводжується появою асиметричностi в петлi девiацiї, змiною кутiв девiацiї та змiщенням положення рiвноваги iнших атомiв. Встановлено, що поворот молекули при збереженнi її геометричних параметрiв приводить до змiни силової матрицi. Шпур силової матрицi i її власнi значення при цьому не змiнюються.

Ключові слова: хiмiчний зв’язок, девіація хімічного зв’язку, вібраційна спектроскопія.