• Українська
  • English

< | Наступний номер>

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 99-100    

    Стаття

М.С. БРОДИН, I.С. ГАНДЖА, А.Г. ЗАГОРОДНIЙ, О.О. ЧУМАК, В.А. ШЕНДЕРОВСЬКИЙ

Петро Михайлович Томчук (до 80-річчя від дня народження)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту: Англійський/Український

Абстракт: 2 сiчня 2014 р. виповнилося 80 рокiв вiд дня народження видатного вченого, визначного фахiвця в галузi теоретичної фiзики, члена-кореспондента НАН України Петра Михайловича Томчука. П.М. Томчук народився в селi Коцюбинцi Копичинського району Тернопiльської областi в селянськiй родинi. Крiм Петра, у сiм’ї був ще один син i донька. Батько Петра Михайловича, пiсля повернення з вiйни, працював у мiсцевому колгоспi, та незабаром, у 1950 р., помер. Мати, брат i сестра також трудилися у колгоспi. У 1941 р. хлопець починає навчання у Коцюбинськiй семирiчнiй школi, пiсля закiнчення якої у 1949 р. вступає навчатися до 8-го класу Копичинської середньої школи. Закiнчивши школу у 1952 р., Петро Михайлович успiшно складає вступнi iспити на фiзичне вiддiлення фiзико-математичного факультету Чернiвецького унiверситету...

Ключові слова: Томчук, теоретик.