• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 96-98    

    Стаття

Булавін Л.А.1, Кекішев П.2, Сисоєв В.М.1, Шейко Н.Л.1,2

1 1 Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, фiзичний факультет
(Просп. Академiка Глушкова, 4, Київ, 03187; e-mail: bulavin221@gmail.com, sysoev@univ.kiev.ua)
2 Iнститут Шарля Седрона, Седекс, Францiя
(Вул. Лоес, 23, БП 84047, Страсбург, 67034; e-mail: patrick.kekicheff@ics-cnrs.unistra.fr)

 

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Обговорена можливiсть виникнення зародкiв нової фази при фазовому переходi “рiдина– пара” у водi, яка знаходиться в контактi з гiдрофобною поверхнею у виглядi так званих нанобульбашок, при температурах, суттєво нижчих, нiж температура звичайного фазового переходу. Запропоновано новий механiзм для пояснення цього зниження температури, який полягає в тому, що гiдрофобнi пристiнковi вiдштовхувальнi сили помiтно збiльшують значення хiмiчного потенцiалу молекул рiдкої фази порiвняно з молекулами газової фази. Проведенi в рамках цiєї теорiї оцiнки показують, що за нормального атмосферного тиску температура може змiщуватися на величину порядку 50 К.

Ключові слова: нанобульбашка, гiдрофобна поверхня, зсув температури фазового переходу, лапласiвський тиск, пристiнковий потенцiал.