• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 88-95    

    Стаття

Ляшенко Я.О.1, Манько Н.М.2

1 Сумський державний унiверситет
(Вул. Римського-Корсакова, 2, Суми 40007; e-mail: nabla04@ukr.net, mtashan@rambler.ru)
2 Peter Grünberg Institut-1
(FZ-Jülich, 52425 Jülich, Germany)

Аналіз стійкості стаціонарних режимів межового тертя в рамках синергетичної моделі

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У данiй роботi проведено подальший розвиток синергетичної моделi, яка описує стан ультратонкого шару мастила, що затиснутий мiж двома атомарно-гладкими твердими поверхнями, якi працюють у режимi межового тертя. Проведено математичний аналiз синергетичної моделi з метою пояснення виникнення рiзних режимiв роботи системи при змiнi головних параметрiв. Тип функцiонування трибологiчної системи описаний у вiдповiдностi з характером стiйкостi особливих точок. Отримано дiаграми, на яких видiлено рiзнi режими роботи. Для всiх областей дiаграм побудовано фазовi портрети, що вiдповiдають рiзним типам стiйкостi. Описано переривчастий рух, що часто зустрiчається в експериментах.

Ключові слова: межове тертя, сила тертя, зсувнi напруження, дивний атрактор, система Лоренца.