• Українська
  • English

<Попередній номер | >

Список № 1 Том. 59    УФЖ 2015, Том. 59, № 1, стp. 5-8    

    Стаття

Митрохович М.Ф., Лашко А.П., Лашко Т.М., Сидоренко Л.П.

Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: anatolii.lashko@gmail.com)

Про структуру рівня Kπ = 3/2+, 362 кеВ в 165Ho

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Український

Абстракт: На магнiтному β-спектрометрi типу π√2 з високою точнiстю помiрянi вiдношення iнтенсивностей електронiв внутрiшньої конверсiї на K- та L-оболонках 165Ho для γ-переходу з енергiєю 362 кеВ. Вперше визначенi параметр λ проникнення для М2-компонента цього γ-переходу та параметр змiшування δ(E3/M2). Величина домiшки E3-мультипольностi вiдповiдає ймовiрностi радiацiйного переходу B(E3)(362 кеВ) = (46 ± 6) W.u., що свiдчить про її колективну природу i, можливо, про октупольну деформацiю ядра 165Ho.

Ключові слова: радiоактивнiсть, 165Dy, 165Ho, магнiтний спектрометр, внутрiшня конверсiя, параметр проникнення, параметр змiшування за мультипольностями.