Про журнал

 • Українська
 • English


"Український фізичний журнал"
Щомісячний загальнонауковий журнал

Проблематика:

Український фізичний журнал є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики.

Iсторiя журналу

Український фізичний журнал є виданням Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал виходить щомісяця українською та англійською мовами. Журнал був заснований у квітні 1956 року (українською та російською мовами), а англійське видання виходить з 2004 р. (періодичність журналу до 1962 р. - шість номерів на рік). До 1994 року журнал публіковався видавництвом "Наукова думка". Починаючи з 1994 року, журнал публікується Інститутом теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова Національної Академії Наук України.

Вільний on line доступ до УФЖ відкрито від 2002 р. УФЖ був визнаний Європейським фізичним товариством від 2007 р. Журнал публікує оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики, включаючи дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики, оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики. Всі статті проходять через колегіальний огляд і редакційний контроль. Статті поділяються на тематичні розділи. Журнал орієнтований на широке коло дослідників, викладачів вузів і студентів.

Редколегія складена з визнаних експертів у різних областях фізики на чолі з академіком А.Г. Загороднім, академіком Національної академії наук України (НАНУ) і директором Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Попередніми головними редакторами були академік В.К. Лашкарьов від 1956 р. до 1972 р., академік А.А. Смирнов від 1972 р. до 1988 р., академік О.Г. Ситенко від 1988 р. до 2002 р. і академік М.С. Бродин від 2002 р. до 2010 р. Міжнародна редколегія складається з визнаних світових фізиків із різних країн.

Розділи УФЖ

 1. Поля та елементарні частинки
  1. Поля
  2. Елементарні частинки
 2. Ядра та ядерні реакції
  1. Структура ядра
  2. Ядерні реакції
 3. Атоми і молекули
  1. Структура і властивості
  2. Спектроскопія
  3. Атомні зіткнення. Іонізація
 4. Оптика, лазери, квантова електроніка
 5. Плазма і гази
  1. Плазма
  2. Гази і горіння
 6. М'яка речовина
  1. Рідина і рідкі системи
  2. Квантова рідина
  3. Рідкі кристали
  4. Полімери і біоструктури
  5. Аморфні матеріали
 7. Тверде тіло
  1. Метали
  2. Напівпровідники
  3. Діелектрики
  4. Магнетизм
  5. Поверхневі і контактні явища
  6. Надпроводимість
 8. Наносистеми
 9. Загальні питання теоретичної фізики
  1. Термодинаміка, статистична фізика і кінетика
  2. Квантова механіка
 10. Нелінійні процеси
 11. Астрофізика і космологія
 12. Методика фізичного експерименту
 13. Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії

 

Міжнародне визнання: 
 

УФЖ визнаний Європейським Фізичним Товариством (European Physical Society)
http://www.eps.org/?page=publi_rec_journals
УФЖ включений до бази даних журналу DOAJ
http://doaj.org/toc/9797f827006f4a1a972576dc76c16438
УФЖ включений до бази даних Intute
http://www.intute.ac.uk

 

УФЖ співпрацює з:

Українським фізичним товариством (http://www.ups.kiev.ua),

основними інститутами Національної академії наук України:

 • Інститутом теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова (видавець журналу, Київ, http://www.bitp.kiev.ua),
 • Інститутом фізики (Київ, http://www.iop.kiev.ua),
 • Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова (Київ, http://www.isp.kiev.ua),
 • Інститутом ядерних досліджень (Київ, http://www.kinr.kiev.ua),
 • Національним науковим центром "Харківський інститут фізики і технології" (Харків, http://www.kipt.kharkov.ua),
 • Інститутом фізики конденсованих систем (Львів, http://www.icmp.lviv.ua),
 • Інститутом металофізики (Київ, http://www.imp.kiev.ua),
 • Інститутом магнетизму (Київ, http://im.imag.kiev.ua),
 • Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича (Київ, http://www.materials.kiev.ua);
   

а також з основними українськими університетами:

 • Київським національним університетом ім. Т.Шевченка (http://www.univ.kiev.ua),
 • Львівським національним університетом ім. І.Франка (http://www.franko.lviv.ua),
 • Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут" (http://www.ntu-kpi.kiev.ua);
   

та Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).