• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 8??-881
Стаття

Тухватуллін Ф.Х.1, Ташкенбаєв У.Н.1, Жумабаєв А.1, Хушвактов Х.1, Абсанов А.1, Худойбердієв Б.1, Куйлієв Б.2

1 Самаркандський державний університет, фізичний факультет
(140104, м. Самарканд, Університетський бульвар, 15., Узбекістан; e-mail: jumabaev2@rambler.ru)
2 Каршинський державний університет
(Карші, Узбекістан)

Спектри комбінаційного розсіювання рідкого бромоформу і його розчинів

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: В спектрах комбiнацiйного розсiювання смуги коливання бромоформу 537 та 3020 см-1 в розчинах з протоно-акцепторними розчинниками зазнають iстотних змiн, що зв’язується з агрегацiй молекул бромоформу з молекулами розчинника (пiридин, нiтробензол, нитрометан). Має мiсце високочастотний зсув смуги С–Н коливань бромоформу в таких розчинниках. Однак, навiть при максимальному частотному зсувi частота С–Н коливань виявляється менше, нiж частота цього коливання в газовiй фазi. У нейтральному розчиннику (гептан) смуга С–Н коливань зменшує свою ширину при невеликому високочастотному зсувi (~2 cm-1). Змiна параметрiв С–Br коливань в спектрах КР показує, що цi коливання зазнають опосередкованого впливу виникнення водневого зв’язку мiж молекулами СHBr3 i молекулами протонодонорних розчинникiв.

Ключові слова: водневий зв’язок, молекула, коливання, частота, Раманівський спектр, ширина водневого зв’язку, міжмолекулярний водневий зв’язок.