• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 845-854
Стаття

Кулінський В.Л.

Одеський національний університет iм. I.I. Мечникова, відділ теоретичної фізики
(Вул Дворянська 2, Одеса, 65026, Україна; e-mail: kulinskij@onu.edu.ua)

Асиметрія гамільтоніана і сингулярна поведінка довжини Толмена в рамках канонічного формалізму

Розділ: М'яка речовина
Авторський текст: англійською мовою

Абстракт: В статтi розглядається зв’язок асиметрiї гамiльтонiана з критичною поведiнкою довжини Толмена на основi нелiнiйного перетворення параметра порядку. Показано, що структура критичної асимптотики цiєї величини збiгається з такою для асиметричної частини iзотермiчної стисливостi. Взаємозв’язок сингулярностi дiаметра бiнодалi i толменiвської довжини обґрунтовано в рамках формалiзму канонiчної форми гамiльтонiана. Показано яким чином головнi асимптотичнi члени можуть бути отриманi на основi точних виразiв статистичної механiки для довжини Толмена. Результати порiвнюються iз вiдомими результатами роботи M.A. Anisimov, Phys. Rev. Lett. 98, 035702 (2007).

Ключові слова: довжина Толмена, критична точка, канонічна форма.