• Українська
  • English

< | >

УФЖ 2015, Том. 60, № 9, стp. 954-963
Стаття

Губанов В.О.1, Овандер Л.М.2

1 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фізичний факультет
(Вул. Володимирська, 64, Київ 01601, Україна)
2 Житомирський державний технологічний університет
(Вул. Черняховського 103, Житомир 10005, Україна)

Розвиток методу Бете для побудови двозначних представлень просторових груп та двозначних проективних представлень точкових груп

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Авторський текст: українською мовою

Абстракт: Розглянуто методику побудови двозначних представлень просторових та двозначних проективних представлень точкових груп. Представлено метод побудови фактор-систем ω2(r2, r1), якi вiдображають перетворення хвильових функцiй квантових систем з напiвцiлим спiном, i якi є необхiдними для знаходження двозначних незвiдних проективних представлень точкових груп. Цей метод ґрунтується на введеннi в ролi додаткового елемента симетрiї операцiї q, вперше використаної Бете. На прикладi груп 222 (D2) та 32 (D3) показано, яким чином вводяться спiввiдношення, що дозволяють зробити однозначними алгебру подвiйних груп та, зокрема, їх таблицi множення. Показано, яким чином на основi спiввiдношень, що обговорюються, будується вперше представлена для групи 222 стандартна фактор-система класу K1 – фактор-система ω'(1)(r2, r1). Обговорюються також в цiлому роль та можливостi методу Бете та його модифiкацiй в побудовi двозначних представлень точкових та просторових груп.

Ключові слова: Бете метод, двозначні представлення просторових точкових груп, двозначні проективні представлення точкових груп.