• Українська
  • English

Про журнал

"Український фізичний журнал"
Щомісячний загальнонауковий журнал
Заснований у квітні 1956 року

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

серія КВ №20367-10167ПР від 23.09.2013

ISSN
0372-400X (Українське видання)
2071-0186 (Англійське видання)
2071-0194 (в електронному вигляді)

Періодичність: 12 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики НАН України ім. М. М. Боголюбова

Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"

Головний редактор: 
Академік НАН України Анатолій Глібович Загородній
Відповідальний секретар редакції: 
Анна Миколаївна Морозовська 

Адреса редакції:
03028 Україна, м. Київ, Проспект Науки 46
Тел.: (38044) 525-09-11 
E-mail: ujphys@iop.kiev.ua

Рейтинг журналу:
за даними Scopus  - 0.232 (детальніше...); h-індекс - 9; еквівалент імпакт фактора журнала - 0,367

SCImago Journal & Country Rank

Проблематика:
Український фізичний журнал є загальним виданням відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал публікує:
•    оригінальні статті та огляди в галузі експериментальної та теоретичної фізики; 
•    дослідження з фізики елементарних частинок, ядерної, атомної та молекулярної фізики; 
•  дослідження з оптики та квантової електроніки, газів, плазми, фізики конденсованих середовищ, статистичної та квантової фізики, нанофізики.

Підписатися на ujphys.iop.kiev.ua<br> RSS